Політика конфіденційності

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі - за текстом - «Політика») являє собою правила використання сторінки Quazom (далі – Quazom) персональної інформації Користувача.

Дана Політика конфіденційності відноситься до сторінки https://www.facebook.com/quazomstudio/ (далі Сторінка) https://www.facebook.com/quazomstudio/. Перед переглядом Quazom обов'язково прочитайте текст, що містить політику конфіденційності служби Сторінки. У разі незгоди з цією політикою збереження конфіденційності припиніть використання даної Сторінки.

Заповнивши будь-яку з форм і використовуючи дану Сторінку, Ви тим самим погоджуєтесь з умовами викладеної нижче Політики конфіденційності.

Quazom охороняє конфіденційність Користувача.

1. Загальні положення

1.1. Під Користувачем в цій Політиці розуміється дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи, що використовують і / або зареєстроване на Сторінці.

1.2. Реєструючись на Сторінці Користувач вільно, своєю волею і в своїх інтересах дає безстрокове безвідкличне згоду на будь-які способи обробки своїх персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними , в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлені вання, блокування, видалення, знищення персональних даних у встановлених цією Політикою цілях.

1.3. Сфера дії цієї Політики регулюється чинним законодавством України.

2. Персональна інформація

2.1. Під персональними даними в цій Політиці розуміється:

2.1.1. Інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації або авторизації, а також в процесі подальшого використання Сторінки, включаючи персональні дані Користувача.

2.1.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от настроек программного обеспечения Пользователя, включая, но не ограничиваясь: IP-адрес, cookie, данные об используемом Пользователем программном обеспечении и оборудовании для работы в сети связи, включая Интернет, параметрах и настройках интернет-браузеров, передаваемой и получаемой с использованием Страницы информации и материалах.

2.2. Quazom не несе відповідальність за порядок використання Персональної інформації Користувача третіми особами, з якими Користувач взаємодіє в рамках використання Сторінки.

2.3. Користувач усвідомлює і приймає можливість розміщення на сторінках Сторінки програмного забезпечення третіх осіб, в результаті чого такі особи можуть отримувати зазначені в п.2.1.2 знеособлені дані.

До вказаного програмного забезпечення третіх осіб серед іншого можуть відноситися:

 • - Системи зі збору статистики відвідувань (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics і т.п.);
 • - Соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook і т.п.);
 • - Системы баннеропоказов (например, AdRiver и т.п.);
 • - Інші системи збору знеособленої інформації.

Пользователь вправе самостоятельно ограничить сбор такой информации третьими лицами, используя стандартные настройки конфиденциальности применяемого им для работы с Страницей интернет-браузера.

2.4. Quazom вправі встановлювати вимоги до складу Персональної інформації Користувача, яка повинна обов'язково надаватися для використання Сторінки. Якщо певна інформація не відрізняються від непозначених Quazom як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд.

2.5. Quazom не провадить перевірку достовірності наданої Персональної інформації, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль до підтримання такої інформації в актуальному стані.

3. Цілі обробки Персональної інформації

3.1. Quazom здійснює обробку, в тому числі збір та зберігання тільки тієї Персональної інформації, яка необхідна для укладення та виконання договорів з Користувачем.

3.2. Quazom вправі використовувати Персональну інформацію зокрема в таких цілях:

 • - Укладання договорів на використання Сторінки;
 • - Виконання зобов'язань за укладеними договорами, включаючи надання Користувачеві доступу до Сторінці;
 • - Ідентифікація Користувача в рамках виконання зобов'язань за укладеними з ним договорами;
 • - Надання методичної та технічної підтримки в зв'язку з використанням Сторінки;
 • - Забезпечення зв'язку з Користувачем з метою інформаційного обслуговування і поліпшення якості Сторінки, в тому числі в порядку нотифікації з залученням третіх осіб;
 • - Використання знеособлених даних для таргетингу рекламних та / або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими ознаками;
 • - Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. Требования к защите Персональной информации

4.1. Quazom здійснює зберігання Персональної інформації та забезпечує її охорону від несанкціонованого доступу і поширення відповідно до внутрішніх правил та регламентами.

4.2. В отношении Персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, за исключением случаев, когда технология предоставляемой Страницы либо настройки используемого Пользователем программного обеспечения предусматривают открытый обмен информацией с любыми пользователями сети Интернет.

4.3. Quazom вправі передавати Персональну інформацію третім особам в наступних випадках:

 • - Користувач висловив свою згоду на такі дії, включаючи випадки застосування Користувачем налаштувань використовуваного програмного забезпечення, що не обмежують надання певної інформації;
 • - Передача необхідна в рамках використання Користувачем функціональних можливостей Сторінки;
 • - У зв'язку з передачею Сторінка у володіння, користування або власність такої третьої особи, включаючи поступку прав за укладеними з Користувачем договорами на користь такої третьої особи;
 • - За запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках встановленої законодавством процедури;
 • - Для захисту прав і законних інтересівQuazom в зв'язку з порушенням укладених з Користувачем договорів.

5. Зміна Персональної інформації

5.1. З метою підвищення ефективності Сторінки і забезпечення можливості правового захисту, Quazom вправі зберігати лог-файли про дії, скоєних Користувачем в рамках використання сторінок, а також у зв'язку з укладенням та виконанням Користувачем Політики та інших договорів зі свого боку.

5.2. Quazom залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Політики без повідомлення Користувача.

5.3. Продовження використання Сторінки Користувачем означає прийняття Політики і змін, внесених в справжню Політику.

5.4. Користувач має право в будь-який момент самостійно відредагувати надану їм при реєстрації або авторизації Персональну інформацію.

5.5 Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Політики на наявність змін в ній.

5.6. Чинна редакція Політики знаходиться на Сторінці в мережі Інтернет за адресою https://quazom.com/facebook/privacy-policy.html.

6. Cookie-файли

6.1. На нашій Сторінці ми використовуємо cookie-файли, які можуть мати на увазі обробку Ваших персональних даних.

Cookie-файли – це текстові файли, які зберігаються в інтернет-браузері або інтернет-браузером при відвідуванні Сторінки.

Файл cookie-містить характерний набір символів, який дозволяє здійснювати унікальну ідентифікацію браузера при повторному зверненні до Сторінку.

6.2. Залишаючись на Сторінці, Ви погоджуєтеся з розміщенням файлів cookie з метою аналізу використання Сторінки. Якщо ви не хочете приймати файли cookie, ви повинні припинити використання Сторінки.

Залишилися питання?

Адреса

Україна, м.Миколаїв

Декабристів, 4-А, оф.302

EMAIL

mail@quazom.com

Працюємо з 9:00 до 17:00

зв'яжіться з нами

Чат-месенджер